За нас

Съвет на директорите

  • Борис Николов
  • Гергана Георгиева Шиникова-Бойчева
  • Иван Ярков

Директор за връзка с инвеститорите

  • Ралица Михайлова

Обслужващи дружества

  • АЛМА ГРИЙНХАУСЕС ООД

Информационна агенция по чл. 43а от Наредба 2 на КФН

  • investor.bg
  • extri.bg